Image alt

CYFRI’R DYDDIAU TAN YR #ETHOLIADAU!

Dros gyfnod o chwe wythnos cyn yr Etholiadau Lleol ar 5 Mai, byddwn ni’n rhannu gwybodaeth gryno gyda chi a’ch disgyblion, wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer disgyblion chweched dosbarth (16-18 oed) a fydd yn cofrestru i bleidleisio ac yn pleidleisio am y tro cyntaf. Nod y gyfres yw helpu i rymuso athrawon i addysgu ac i ysbrydoli eich disgyblion i fod â’r hyder a’r wybodaeth i gymryd rhan mewn etholiadau lleol, ac yn bwysicaf oll, deall grym eu llais, a pha mor bwysig yw hi eu bod yn ei ddefnyddio.  Dros y sesiynau, byddwn ni’n trafod pwnc a thema wahanol bob wythnos sydd i’w gweld isod. Bob wythnos, byddwn yn rhyddhau adnoddau byrion a hwylus i chi eu rhannu gyda’ch disgyblion, wedi’u cynllunio ar gyfer amser dosbarth ac yn rhoi cyflwyniad diddorol i chi i broses yr etholiadau lleol. I gael crynodeb o’r gefnogaeth allweddol bob wythnos, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr isod i gael adnoddau a chymorth ar bob thema yn eich mewnflwch bob bore Llun.

Cofrestrwch i gael y cylchlythyr

THEMÂU YN ÔL WYTHNOS

WYTHNOS 1

14 - 18 Mawrth CYFLWYNIAD I'R ETHOLIAD

LAWRLWYTHO CYLCHLYTHYR

WYTHNOS 2

21 - 25 Mawrth COFRESTRU I BLEIDLEISIO

LAWRLWYTHO CYLCHLYTHYR

WYTHNOS 3

28 Mawrth - 1 EBRILL BETH YW LLYWODRAETH LEOL?

LAWRLWYTHO CYLCHLYTHYR

WYTHNOS 4

4 - 8 EBRILL YMGEISWYR

LAWRLWYTHO CYLCHLYTHYR

WYTHNOS 5

25 - 29 EBRILL MANIFFESTOS A MATERION

LAWRLWYTHO CYLCHLYTHYR

WYTHNOS 6

2 - 5 MAI SUT I BLEIDLEISIO

LAWRLWYTHO CYLCHLYTHYR

Image alt

EIN HADNODDAU


LANGUAGE
LOCATION
No results found, try adjusting your search and filters.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’t fix this.