Resource

Raise Your Voice (Cymraeg)

Mae www.codadylais.cymru yn safle pwrpasol i bobl ifanc gael mwy o wybodaeth am ddemocratiaeth yng Nghymru, gan gynnwys sut i bleidleisio, dros beth mae'r gwahanol bleidiau gwleidyddol yn sefyll a sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar eu bywydau bob dydd.
To download this resource, please click here to create a free account.
Resource Info
Organisation
Boys' and Girls' Club Wales
Boys' and Girls' Club Wales
Age group
14-16yrs
14-16yrs
16-18yrs
16-18yrs
Location
Wales
Wales
Language
Welsh
Welsh
Level of Government
Senedd Cymru (Welsh Government)
Senedd Cymru (Welsh Government)
Local Government
Local Government
Category
Voter Registration
Voter Registration
Candidates, Manifestos and Political Parties
Candidates, Manifestos and Political Parties
How to Vote and Voter ID
How to Vote and Voter ID
Additional needs
No items found.
Curriculum Links
No items found.