PROGRAMME Info
Age group
7-11yrs
7-11yrs
11-14yrs
11-14yrs
14-16yrs
14-16yrs
Location
England
England
Wales
Wales
Audience
Young people
Young people
Teachers
Teachers
Youth workers
Youth workers
Category
Voter Registration
Voter Registration
Understanding the Voting and Political System
Understanding the Voting and Political System
Social and Political Issues
Social and Political Issues
Candidates, Manifestos and Political Parties
Candidates, Manifestos and Political Parties
How to Vote and Voter ID
How to Vote and Voter ID
Programme

Our Generation. Our Vote. | Ein Cenhedlaeth. Ein Pleidlais. (Cymraeg)

Organisation:
Save the Children
Save the Children
The Politics Project
The Politics Project
I Have A Voice
I Have A Voice
Young Citizens
Young Citizens
Association for Citizenship Teaching
Association for Citizenship Teaching
VotesforSchools
VotesforSchools
My Life My Say
My Life My Say
Shout Out UK
Shout Out UK
Girlguiding
Girlguiding
Boys' and Girls' Club Wales
Boys' and Girls' Club Wales
UK Youth
UK Youth
The British Youth Council
The British Youth Council
London Borough of Newham Youth Empowerment Service
London Borough of Newham Youth Empowerment Service
The Duke of Edinburgh’s Award
The Duke of Edinburgh’s Award
Teach the Future
Teach the Future
National Citizen Service
National Citizen Service
Children's Commissioner for Wales
Children's Commissioner for Wales
London Youth
London Youth
The Politics School
The Politics School
National Children's Bureau
National Children's Bureau
RECLAIM
RECLAIM
Urdd
Urdd
Platfform4YP
Platfform4YP

Ymunwch â'n gweminarau Holi ac Ateb sydd i ddod i ddysgu mwy:

 

➯ Dydd Llun 25 Mawrth 16:00 - cofrestrwch yma

➯ Dydd Iau 25 Ebrill 16:00 - cofrestrwch yma

Dywedodd pobl ifanc wrthym y gallant deimlo nad oes ganddynt unrhyw gysylltiad â gwleidyddiaeth, ond mae penderfyniadau gwleidyddol a wneir gan oedolion yn llywio eu bywydau yn uniongyrchol. 

Rhaglen addysg llythrennedd gwleidyddol yw Ein Cenhedlaeth. Ein Pleidlais sy’n arwain at etholiad ar raddfa dorfol yn benodol ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed. Bydd yn cael ei chynnal ledled Cymru a Lloegr yn y cyfnod cyn etholiad cyffredinol y DU, drwy bartneriaeth o sefydliadau ar draws y sectorau democratiaeth ac addysg ieuenctid. 

Mae’r prosiect rhad ac am ddim hwn yn gyfle cyffrous i gefnogi plant a phobl ifanc i ddweud eu dweud a rhannu eu barn ar y materion sy’n bwysig iddynt. 

Bydd yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc fwrw pleidlais dros ymgeiswyr seneddol yn eu hardal. Byddwn yn darparu adnoddau, sesiynau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, gweithdai, digwyddiadau a maniffestos sydd wedi eu teilwra ar gyfer pobl ifanc i feithrin eu dealltwriaeth o’r broses wleidyddol. 

Os ydych yn gweithio gyda phobl ifanc, cofrestrwch am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda. 

 

Cwestiynau? Cysylltwch â ni: team@ourgenerationourvote.org.uk

 

*Bydd y prosiect hwn, a’r holl adnoddau a gweithgareddau sydd ynghlwm, yn wleidyddol ddiduedd. Bydd yr holl brif bleidiau (y rhai enillodd seddi yn yr etholiad diwethaf) yng Nghymru a Lloegr yn cael eu gwahodd yn gyfartal i gefnogi.